softike.asagikaydir
Universal Combined Seed Drill With Gearbox Spring Axe Tine
Şanzımanlı Uçtan Yaylı Balta Ayaklı Üniversal Kombine Hububat Ekim Makinesi
softike.standartozellikleri
Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi (küçük ve iri taneli tohumlar) için tasarlanmış 3 kademedeli kursak sistemi.
For sowing a cereals, vegetables and feed crops (small and coarse seeds) specially designed double feed cell system
Bütün ekim kursaklarının aynı anda açılmasını sağlayan klape kolu.
Lid arm to provide all sowing feed cells to open in same time.
Hi̇droli̇k Si̇li̇ndi̇r Li̇ft
Hydraulic Cylinder Lift
Gübre ve tohumu ayrı ayrı atan uçtan yaylı balta ayaklar.
Springly axe foots for discard separate fertilizer and seeds.
Ekim derinliğinin hassas olarak ayarlanmasını sağlayan kriko.
Jack to provide adjusting of precision sowing depth.
softike.videokullanmakilavuzu
Universal Combined Seed Drill With Gearbox Spring Axe Tine

Universal Combined Seed Drill With Gearbox Spring Axe Tine

softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul