softike.asagikaydir
Pneumatic Prexision Planter (Axe Type)
Balta Ayaklı Pnömatik  Hassas Ekim Makinesi
softike.standartozellikleri
Ekim Ünitesi: Ön baskı tekerli model. Küçük taneli tohumlar için. (Pancar, Aspir  Çemen soğan v.b.)
Sowing Unit: Model with front pressing wheel for small seeds (beet, onion etc.)
Ekim Ünitesi: İri taneli tohumlar için (Mısır, aspir , çemen ayçiçeği, pamuk, fasülye v.b.)
Sowing Unit: Model for coarse seeds (corn, sunflower, cotton, bean etc.)
Ekim Ünitesi: Tohum yatağını diskler vasıtasıyla hızlı işlenmiş ve yarı işlenmiş topraklara uygun diskli ekim ünitesi.
Sowing Unit: Dısc type sowing unit opens the seed bed by the discs for fast and semicultivated soils.
Ekim Ünitesi Arka baskı teker çatısı Tekirdağ Tipi
Sowing Unit: Model Tekirdag
Balta ayak tipi düzenli gübre dökücü ayak.
Axe type fertlizer foot.
softike.opsiyonelozellikleri
Koldan hidrolik markör sistemi: Her kolun bağımsız hareket etmesini sağlar
Koldan hidrolik markör sistemi: Her kolun bağımsız hareket etmesini sağlar
Ekim Ünitesi önüne takılan tohum yatağı sap artıklarını süpüren Yıldız çizi temizleyici (Anıza ekimde kullanılır.)
Star shaped trash remover is fixed in front of the sowing unit for cleaning trashes on the sowing bed.
Elektronik tohum akış kontrol cihazı
Electronic control monitor: Electronic seed flow control device.
softike.ozeltasarimplusurunler

TELESCOPIC FRAME
PNEUMATIC PRECISION PLANTER

Resim 1
Resim 2
softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul