softike.asagikaydir
Pneumatic Precision Planter (Disc Type)
Disk Ayaklı Pnömatik  Hassas Ekim Makinesi
softike.standartozellikleri
Her ürün çeşidine ve sıra üstü mesafesine göre ekim diskleri mevcuttur. Diskler kolaylıkla değiştirilebilir.
The sowing disc are available for all kind of seeds and seed spacing on the row. Discs are easy to change.
Ünite kılavuz diski
Guide disc
Dengeleyici ve Ekilen araziyi hassas olarak ölçebilen elektronik dekar sayacı.
Buble leveller and Electronic hectar-Meter for measuring sown land.
Tohum sıra üstü mesafesi ayar şanzımanı. Tohum ara mesafeleri dişli kutusudaki dişlilerin konumları tablo yardımıyla kolayca değiştirilerek yapılabilir
Seed in-line row distance adjustment transmission. Seed spacing is made easily by changing the positions of the gears in the gear box with the help of the indicator table.
Kolay temizlenebilen, tıkanmayan gübre dağıtım düzeneği ile her ünitede istenilen gübre akışını ayarlamak mümkündür.
It is possible to adjust the necessary fertilizer flowing with easyto clean and nonclogging fertilizer metering unit.
Vakum metre; Fan muhafazasına bağlı olan vakum metre ile basıncın takip edilmesi sağlanır.
Vacuum meter; The pneumatic system pressure (vacuum) is followed by vacuum meter
Çizi markörlerinin hareketi çift yönlü hidrolik lift ile sağlanır.
Movements of draw markers is provided by the double-sided hydraulic lift.
softike.opsiyonelozellikleri
Diskli gübre dökücü ayak düzeneği: Daha etkili bir gübre dökümü için isteğe bağlı olarak yapılmaktadır
Disc type fertilizer foot. It is optionally produced for more efficient fertilizing.
softike.ozeltasarimplusurunler

TELESCOPIC FRAME
PNEUMATIC PRECISION PLANTER

Resim 1
Resim 2
softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul