softike.asagikaydir
Full Automatic Reversible Plough
Mekanik Ayarlı Tam  Otomatik Döner Kulaklı Pulluk
ŞK-SP-OD softike.serisi
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
softike.standartozellikleri
Helezon Yay ve Otomatik Sistemi
Coil Spring and Automatic System
Ayarlanabilir derinlik ayarı ve taşıma için dönerli ve mekanik denge tekeri.
Rotatable and mechanical balance wheel for adjustable depth adjustment and transport
Pulluk uç demirleri ve pulluk kulakları (aynalar) özel olarak yaptırılmaktadır. Kulak üzeri devirme parçaları topragı parçalayarak hasat artıklarının topragı daha iyi gömülmesini saglar.
The plough share and the mouldboards is producing especially. The overturning parts over the mouldboard while fragment the soil is embed the crop residues to the soil deeper and is shown the soil beter.
Tek flanslı olarak üretilmis profil saseli pulluklara istenirse sonradan 3+1, 4+1, 5+1 gövde (sok) ilavesi yapılabilir.
Produced with single flange. If desired, the body of the profile chassis plough could be 3+1, 4+1, 5+1 extend a furrow body
Profil saseli pullukların sase üzerindeki ayar deliklerinin konumları degistirilerek is genislikleri degistirilebilir. 11”, 12”, 13”, 14”, 16” is genisliklerinde kullanılabilir.
Profile chassis plow working width can be changed by changing the position of the adjustment holes on the chassis. 11``12``13``14``16``available in working widths.
Ayna Gergi Kolu
Mirror Strut
softike.videokullanmakilavuzu
Full Automatic Reversible Plough

Full Automatic Reversible Plough

softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul